Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THEINER

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd juni 2014 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden worden desgewenst bij iedere overeenkomst meegezonden, zijn te raadplegen hieronder en worden op verzoek toegezonden.

Bovenstaande voorwaarden is opgeslagen in PDF. U kunt deze bekijken met het gratis programma Adobe Reader.
Klik hier om Adobe Reader te downloaden, als u niet over dit programma beschikt.