Link naar Theiner ICT snel hulp

01 okt 2020

Zijn jullie al bekend met ons project DigiSkills MKB? Inmiddels hebben al diverse klanten van ons gebruik gemaakt van de zelfassessment (nulmeting) Digitale vaardigheden. Hiermee krijg je een goed inzicht hoe digitaal vaardig je medewerkers zijn. Vervolgens kunnen je medewerkers aan de slag in onze digitale leeromgeving met een aantal standaardapplicaties, online leermodules met video-instructies en oefeningen en Webinars. Meer informatie? Neem dan contact met ons op.